Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


impulsy

Prostor tohoto webu může sloužit nejrůznějším nápadům, ke kterým se hodí spolupráce více lidí. Může tu vzniknout upravovatelný společný zápisník existující skupiny, nebo třeba rozpracování myšlenky a propojení lidí, kteří ani netušili, že by mohli na něčem spojeném s krajinou domova pracovat společně.

2/2013

Naučná stezka lesoparkem Skalky

V rámci kroužku ochránců přírody vznikly podklady pro naučnou stezku, která by již v říjnu měla být vytvořena pod Skalkami. Podívejte se na 15 připravených zastavení a jejich umístění. Pokud narazíte na chybu, přispějte komentářem, který ji pomůže odstranit. Neveřejné připomínky můžete směřovat na vaclav.plihal@zmola.cz.

VÍCE

Křížová cesta v krajině

Široká veřejnost se stále může zapojit do vytváření nové křížové cesty. Vybíráme z uměleckých návrhů, v mapě pak místa budoucích zastavení.

VÍCE.

Připomínky k bezdrátovému rozhlasu

Během září a října je čas na podávání připomínek k novému bezdrátovému rozhlasu. Tyto shromažďuje obecní úřad. Pokud je někde špatně slyšet, zakreslení do mapy může být efektivním způsobem ke sdělení takové informace.

Občané mohou zanášet problematická místa přímo do mapy, na kterou ke konci měsíce odkážeme radnici. Případná hlášení problému by se nemusela zdvojovat, protože lidé by se mohli podívat, kdo už co nahlásil, a ze strany obce by nebylo nutno průběžně vyřizovat a prostě převzít při ohlášeném termínu hotovou připomínkovou mapu.

1/2013

Lamberk na starých fotkách

Lamberk je fascinujícím místem olešnické krajiny. Současná majitelka není k jeho stavu a historii lhostejná. Také nemálo místních by rádo vidělo Lamberk v jiném stavu a využití. Jak vypadal Lamberk v minulosti? Tento impuls vychází od paní Vraspírové. Přidávejte své podněty i vy.

Zeleň k Veselské cestě

Krajina východně od Olešnice je již celá staletí krajinou polí. V druhé polovině dvacátého století však doznala v souvislosti se změnou přístupu k vlastnictví a novou mechanizací výrazných změn. Místo krajinné mozaiky - 30 ha veliké bloky orné půdy s jednou plodinou. Místo dominanty křížku s vysázenými třemi lipami - krajina zarostlá náletem jasanů a vrb. Chceme dílčí změnu podoby krajiny? Výsadbu ovocných stromů, údržbu stávající zeleně? Kdo se o to postará?

Cesta ke ski-areálu

Dopravní zatížení Moravské strany provozem vyplývajícím ze zimní návštěvnosti ski-areálu je nepříjemná záležitost. Během tvorby územního plánu se objevily úvahy o možném řešení tohoto problému obnovením a dostavením silnice za hřbitovem, jejíž pozemkové umístění by mohly umožnit nadcházející pozemkové úpravy. Myslíte, že je taková investice reálná? Nezpůsobila by více škody než užitku? Kde přesně by vlastně cesta mohla vést?

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy jsou procesem, ve kterém nejde jen o nové uspořádání pozemků, ale i o zařazení potřebných „společných zařízení“, jako jsou cesty, protierozní a protipovodňová opatření a další prvky utvářející (v případě realizace, kterou nové uspořádání vlastnických poměrů v prostoru potenciálně umožňuje), které tedy vytváří podobu krajiny. Případně umožňují její změnu či této zabraňují. Pro tuto šíři dopadů a protože se jedná z hlediska plánování prostoru volné krajiny o snad nejvýznamnější reálně existující a užívaný nástroj, zaslouží si, aby se o něm řádně diskutovalo.

Zapojte se!

další

Máte nějaký nápad, který by se mohl stát tématem řešeným na zmole?
vůbec ne
spíš ani ne
možná jo
určitě ano

Ankety můžete jednoduše přidávat i do Vašich blogových příspěvků!

impulsy.txt · Poslední úprava: 2016/04/09 21:48 (upraveno mimo DokuWiki)