Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zmola

Výhledově vše o zmole jako nástroji i mnohé o vzniku a vývoji projektu. Orientovat se můžete dle obsahu vpravo

Zájem o projekt Zmola.cz na Olešnicku zatím spíše není než je. Odpovězte prosím pravdivě na otázku po nasazení takovéhoto prostorově orientovaného mikrokomunitního webu v našem mikroregionu.

Je na Olešnicku existence a udržování "Zmoly" smysluplné?
Vůbec ne
Spíše ne
Spíše ano
Rozhodně ano
pořád nerozumím tomu, co to vlastně je

Ankety můžete jednoduše přidávat i do Vašich blogových příspěvků!

Pokud se chcete ke zmole vyjádřit slovem, pište do DISKUZE, neveřejně pak na vaclav@zmola.cz či přes kontaktní formulář.

Aktuality

Podzim 2013 znamená začátek doktorského studia Václava Plíhala a s ním záměr nasadit prostředí zmola.cz v jiných koutech České republiky. Zájemci nechť píší na vaclav.plihal@zmola.cz

Plány

plánuji doplnit:

 • staré fotky Olešnice z CD
 • ptactvo (budky - už mám dva neprezentované výsledky čištění - a JSPČR)
 • drobné sakrální objekty
 • některé málo rozvinuté myšlenky do pazderny
 • změnit favicon
 • štítky do přidávání mapových příspěvků
 • vrstvu starých pomístních názvů

Vyjevilo se reálným výrazně posunout podobu práce s mapami od pouhého přidávání příspěvku málo se lišící od služeb Googlu či Seznamu ke skutečnému WebGIS… šlo by o prostředí nástroje OpenGEO Suite. V kombinaci s dostupností flexové prohlížečky od ESRI bychom se mohli dočkat vizuálně atraktivní fullscreenové vizualizace prostorových dat.

Problémy zmoly jako nástroje

Problémy

 • BIG MAP - název, ikony, vrstvy
 • zobrazení overlays z mapbox, zejména IE
 • zpožďování aktualizace stránky s nejnovějšími komentáři
 • na wiki chybí patička s logem nadace, odkazem na kontakt, vložení mapového příspěvku, úvodní stránku
 • upravit úrovně zoomování (A)
 • Bylo by dobré trošku strukturovat diskuzi, asi ne nějak jemně (rozuměj detailně), ale alespoň na hrubo. Třeba na věci týkající sevlastního portálu (něco nefunguje, jak udělat, to a to, jak mám vložit fotku, přání o rozšířené funkčnosti, …), věci týkající se vyloženě územního plánu, věci týkající se dění v mikroregionu, … Je potřeba se nad tím ještě zamyslet, ale struktura bude mít jistě smysl, aby v diskuzi nevznikl vyloženě změť nejrůznějších témat. v podstatě vyřešeno třemi záložkami v diskuzi, pokud by bylo příspěvků hodně existuje ještě varianta přidávat jednotlivým diskuzním místům název kategorie, podle kterých by bylo možno filtrovat
 • Možná by mohlo být přidáno nějaké How To nebo FAQ. (A) mám od grafika ikonky „jak mapovat“, „jak sepisovat“, „jak diskutovat“ … zatím řešeno jen uvedením kurzívou na jednotlivých stránkách
 • Když jsem klikl na „příspěvky“, vidím tři stránky, z nichž na každé může být zobrazeno právě pět příspěvků. Šla by jednoduše přidat možnost nastavit si, kolik příspěvků na stránce se má zobrazit? (B) šlo by to, jednosuše pro mě úplně ne, jednoduché by bylo na tvrdo nastavit větší počet příspěvků na list (jako je tomu na http://fotosoutez.zmola.cz )
 • V dotazníku by to chtělo upřesnit některé z vrstev. Já vím, co jsi chtěl říct například vrstvou „volné kategorie“, nebo „využití území“, ale někomu by mohlo dělat problémy si pod tím něco představit. ***ano, kategorie by si zasloužily nějaký výklad, z takové otázky asi tedy nerozliším, jestli respondentům není jasný obsah nebo nemají zájem o tu kterou kategorii, ale asi zůstanu při této verzi, protože i na portálu musí název kategorie stačit
 • Když teď vidím list problémů… dokuwiki nepodporuje barvy (B) dá se to řešit pluginem, ale čím míň pluginů, tím pro plynulý chod patrně lépe, ono by šlo nejen měnit barvy, ale také zabudovat pokročilý nástroj na reportování problémů…
 • názvy měsíců a další prvky potřebují přeložit do češtiny
2012/10/05 16:48 · Václav Plíhal

Vaše nápady

Kdokoli může přidat svůj nápad

 

Vývoj projektu

V roce 2011 v souvislosti se zahájením tvorby nového územního plánu Olešnice využil Václav Plíhal (student krajinného inženýrství) různé podněty z oblasti vývoje geoinformačních technologií (mapové portály a podobně) k zpřístupnění starého územního plánu.

Dozvuky Identity 20, během které vznikla křížová cesta v krajině a také brzy zaniknuvší mikrokomunitní web, spolu se zmíněnými aktivitami kolem územního plánu vyústily v sepsání projektu a účast na grantové výzvě „Jdi do toho!“ Nadace Open Society Fund Praha.

Myšlenka ústící v současnou zmolu byla zachycena v jednom školním projektu, projekt „Olešnický mapový portál“ byl v souvislosti se zájmem o krajinné plánování zahrnut do představ o budoucí diplomové práci.

První hromadnější oslovení veřejnosti proběhlo skrze tento dopis

Jako podpůrná aktivita projektu byla realizována fotosoutěž Krajiny Olešnice a okolí.

V červnu 2012 jsme se sešli v KFC Rafael (Pepíno Kánský, Karel Kubíček, Ondra Daniel, Anička Vraspírová, Petra Slavíčková, Vítek Plíhal, Fanda Vojta, Václav) a zmolu o něco prohloubili, případně i svým způsobem zasypali. Zvukový záznam

Během léta 2012 definitivně uzrálo zadání diplomové práce Participativní GIS v krajinném a územním plánování, proběhla rešerše článků zabývající se problematikou užití geoinformačních technologií při zapojování veřejnosti do prostorového plánování.

Na svatého Václava proběhla výstava vybraných fotografií soutěže Krajiny Olešnice a okolí. Leták, který měl před ní dojít do všech domácností mikroregionu, po nejasné komunikaci s poštou o tom, co je informační/propagační materiál a co znamená cedulka nechci letáky, zjevně nedorazil do tolika domácností, aby vytvořil návštěvnost portálu odpovídající vložené energii. Při této příležitosti bylo také intezivně zváno k vyplnění dotazníku, který deset statečných opravdu také vyplnilo.

26.9. spuštěna betaverze portálu zmola! Pojďme ji společně vylepšovat…

27.9. přidán územní plán Olešnice (zobrazení po výběru pod ikonkou vrstev vpravo nahoře v mapovém okně)

5.10. spuštěna diskuze a wiki

zápis z podzimního setkání nad Zmolou (11.10.)

Budoucnost

Stále panuje stav, ve kterém není zřejmé, je-li vůbec dost lidí, pro které má smysl udržovat tak náročný projekt. A ovšem taky těch, kteří budou kromě sledování stránek i tvořit. A tvořit nejen na webu. Propojení s utvářením reálného prostoru by mělo být samozřejmostí - nejen o výsadbách kolem cesty mluvit, ale též se jakkoli zasadit o realizaci. V olešnické historii hrál nezanedbatelnou roli okrašlovací spolek. Je možné navázat na takovou tradici, jako to udělali mnohde jinde? Jistá formalizace pomáhá jednání s okolím (na tu výsadbu u cesty bychom třeba také mohli chtít shánět dotaci). Zároveň upevňuje zapojení vnitřně aktivních. Nerad končím výhlídku do budoucnosti takto přízemně, ale provoz portálu něco stojí. Webovým mapovým aplikacím nesvědčí hostingy zdarma. Ve skutečnsti činí potřebná částka (odváděná hostingové společnosti) asi 2500 Kč ročně.

Poděkování

Neunávným spolupracovníkem je grafik Ondra Kostiha, díky jehož grafickým prvkům je prostředí zde přívětivé. Přátelům za veškerou pomoc se těžko děkuje, ale zde zmiňme alespoň půlden na svatého Václava, během kterého Fanda Vojta a Honza Novotný nachystali se mnou výstavu, kterou bych sám instaloval asi týden. Jména dalších lidí, kteří se podílejí na zmole najdete v molovací tabulce.

Diskuze?

Probíhá na samostatné stránce

zmola.txt · Poslední úprava: 2016/04/09 21:48 (upraveno mimo DokuWiki)